Våra tjänster

För oss är det viktigt att växa i rätt takt och att vi inte tappar den andan vi haft på företaget sedan starten. Vi vill behålla den personliga kontakten oavsett stor som liten kund, därför arbetar vi alltid i samråd med kunden.

Vi samarbetar med branschkunniga företag och leverantörer och vi erbjuder våra tjänster till både privat- och företagskunder.

För att involvera dig i arbetet du gett i uppdrag gör vi i samband med projektstarten en tidsplan som vi löpande stämmer av.

Vi är försäkrade av Försäkringsbolaget IF.