Elservice och elinstallationer

Vi utför flera olika sorters eluppdrag:

  • Elinstallation
  • Byte och komplettering av elcentral
  • Mordenisering av elanläggning
  • Extra vägguttag
  • Installation av maskiner och inventarier